RENDY -  * 27.7.2008

        Rendy je môj prvý pes. Priniesli sme si ho ako 8 týždňové šteniatko v septembri 2008, pre naše potešenie a strážcu nášho rodinného domu. Po pár dňoch jeho pobytu u nás sme začali navštevovať kynologický klub pre lepšie zvládnutie jeho výchovy.  Cvičisko sme navštevovali pravidelne a poctivo trénovali. Po tažších začiatkoch sme absolvovali prvé preteky a skúšky. Ďakujem mu za prvú cestu kynológiou .....


 

PRETEKY A SKÚŠKY:

Rok / Miesto / Akcia Kategória A B C Body Známka
2009 / Nitra / memoriál Bohumíra Šaligu SVV1 6 87 86 179  
2009 / Prašice / pretek o pohár starostu obce v BVK ženy         3. miesto
2010 / Prašice / pretek o pohár starostu obce v BVK ženy         3. miesto
2010 / Prašice / skúška SVV1 SVV1 77 91 86 254  
2010 / Alekšince / Kynologická liga SVV1 81 91 50 222  
2010 / Čakajovce / Kynologická liga SVV1 82 75 86 243  
2010 / Zbehy / Národná pohár SVV1 87 78 47 212  
2011 / Prašice / Skúška SVV2 SVV2 87 82 85 254 1. miesto
2012 / Lehota pri Nitre SVV1 91 98 90 279 4. miesto
2012 / Zbehy / Národný pohár SVV2 95 86 91 272 1. miesto
2012 / Prašice / pretek prašických kynológov SVV2 95 96 84 275 2. miesto
2013 / KK Lehota o pohár starostu obce (bez stôp) SVV2 - 97 82 179 2. miesto
2013 / KK Prašice - Duchonka BVK ženy nad 40       282 2. miesto
2013 / KK Nitra - Lapáš - M SR v BVK ženy nad 40         4.miesto